Bildet hentet fra Nymark- Djerv høsten 2023. Foto: Ann-Kristin Røsbø, Hordalandsfotball

Undersøkelse for fotballspillere

Redaksjonen har fått tilsendt en undersøkelse for fotballspillere. Er du en aktiv spiller i topp eller breddefotballen, mann eller kvinne, så ønsker innsender hjelp fra dere i forhold til sin oppgave. Det i form av flere respondenter.


Temaet det skrives om trenger mer forskning for å bidra til ny kunnskap, fremtidig forskning og forebyggende tiltak rettet mot mannlige og kvinnelige utøvere i både bredde og toppfotballen. 

Master oppgaven omhandler  symptomer på spiseforstyrrelser og opplevd klinisk svekkelse blant mannlige og kvinnelige spillere i norsk fotball.for å bidra til ny kunnskap, fremtidig forskning og forebyggende tiltak rettet mot mannlige og kvinnelige utøvere i både bredde og toppfotballen. 

Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål om diett, vekt og kropp, spisevaner og svekkelse i hverdagen relatert til spiseforstyrrelsestrekk. Deltakelse er frivillig og helt anonymt, og innebærer å besvare et elektronisk spørreskjema som vil ta ca. 10 minutter.

Klikk for lenken HER for mer informasjon og spørsmålene.

Debatt
Sportskollektivet oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.

Les mer om:

Forskning