Velkommen som bruker av Sportskollektivet.no


Vi har som mål å lage en sportsside som gir dere en langt bedre tilgang enn det dere til vanligvis finner i media.
I mange år har vi drevet med å fortelle de historiene som ikke alltid får den oppmerksomheten de fortjener.
Siden vil inneholde en blanding av åpne saker og pluss-saker fremover.  Siden er drevet, eid og styrt av folkene
bak sidene Hordalandsfotball.no og Kvinneidrett.no. 


Ønsker du kontakt med oss, så bruk e-posten redaksjonen (a) sportskollektivet.no.