Lise Klaveness på forbundstinget i 2019 Foto: Odd Løvset, Hordalandsfotball

Forbundstinget 2022 - søndag

I dag ble Lise Klaveness valgt til ny fotballpresident på forbundstinget i Oslo.


I dag er overskriften på tinget behandling av innkomne saker, valg av ny fotballpresident og behandlingen av kontrollkomiteens kritikk lørdag. 

Se hele tinget HER

Søndag:
- President Terje Svendsen holder en liten oppsummering til forsamlingne om TV-rettighetene. 

Trepartssamarbeid
Janne Dirdal (leder kontrollkomiteen) er på vegne på kontrollkomiteen mener at saken om samarbeidet i fotballen er viktig, men at måten dette er fremlagt på er kritikkverdig. Kontrollkomiteens poeng er at forbundstinget må ha en reell innflytelse på hvordan pengene i norsk fotball fordeles. 

Resolusjon 
Det er fremlagt en resolusjon som fordømmer den russiske krigshandlingen i Russland. Det diskuteres om aldersbestemt skal stå i resolusjonsteksten. 

NFF Hordaland melder at de bevilger penger til støtte for de som er rammet av krigen i Ukraina. Samtlige andre klubber har også sagt at de vil følge det opp. 

Forslag 1: Satsing på kvinner og jenter i fotballen
- Målet er å ha en egen rapporteringsplikt som kan løfte frem viktige tall og dette inn mot NIF sitt regelverk. Vedtatt. 

Forslag 2: Klubbers ansvar for anmeldelse av hatefulle ytringer
- NFF ønsker ikke at det innføres en anmeldelesplikt for disse ytringene.  Holdningskampanjer er veien å gå. Det er ønske om en handlings og aktivitetsplikt, men ikke anmeldelsesplikt.  Vedtatt

Forslag 3: Heming sitt forslag om felles nasjonal pris for soneaktivitet på landslagsskolen. 
- Litt debatt rundt forslaget, men kretsene ønsker ikke dette. Forslaget nedstemt. Et nytt forslag fra NFF Nordland kommer også opp. Dette forslaget falt også. Dermed ingen endring på satsene rundt soneaktivitet på landslaget. Bekgrunn var ulike priser i ulike kretser. 

Forslag 4: Treningsleirer for landslag
- Forslaget fra Vålerenga Fotball sitt forslag ble vedtatt og treningsleir og kamper mot ulike nasjoner som driver med sportsvasking m.m blir fremover stoppet. 

Forslag 5: Sponsor - samarbeidsavtaler
- Som over skal ikke selskaper som er eid av stater som driver med sportsvasking skal ikke inn å støtte norske lag eller landslag. 

Forslag 6: Clearing House
Det er vedtatt at norsk fotball skal utarbeide bedre rutiner for betaling av kompensasjon. Fra talerstolen var det klubben i 1.divisjon og nedover som var størst problem. NFF fikk jobben med å få denne avtalen ordnet. 

Forslag 7: Søkelys på vold og trusler
NFF Oslo ønsket å løfte saken som har vært et problem i hovedstaden.  NFF har fått en jobb med å styrke dette arbeidet og finne en mer nasjonal måte å få unna straffeutmålingen. 

Det er klart at Lise Klaveness ble valgt til ny fotballpresident for 4 år fra 2022. Dermed har Norge fått sin første kvinnelige president. Den eneste diskusjonen rundt valg i dag var valgkomiteens leder som stilte sin plass til disposisjon etter at de hadde fremsatt en kandidat som ikke kunne velges til et styremedlem. Han fikk likevel tillit fra forbundstinget til å fortsette å lede valgkomiteen. 

Debatt
Sportskollektivet oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.